מהי פסילה מנהלית?

פסילה מנהלית מעוגנת בפקודת התעבורה בסעיף 47 אשר קובעת כי לקצין משטרה מדרגת מפקח קיימת הסמכות לפסול מנהלית מנהג את רישיון הנהיגה. כאשר מדובר בעבירת מהירות, למפקח סמכות לפסול נהג מרישיון הנהיגה לתקופה של 30 ימים וזאת בהתאם לאמור בתוספת הרביעית לפקודה ס' 6 האומרת כי " עבירה לפי תקנה 54 (א)( 1) עד ( 4) ו-(ה) לתקנות לגבי מהירות העולה ביותר מ 30- קמ"ש מעל למהירות המרבית המותרת בדרך עירונית ולגבי מהירות העולה ביותר מ 40- קמ"ש מעל המהירות המרבית המותרת בדרך שאינה דרך עירונית ובדרך מהירה;"

טרם שלילת הרישיון, ניתנת לנהג הזדמנות לטעון טיעונים מדוע אין הצדקה לשלול את רישיונו. מטבע הדברים, כאשר הנהג מיוצג על ידי עורך דין תעבורה, גדל מאוד הסיכוי למניעת פסילת הרישיון.

כמו כן, היה וקצין המשטרה לא קיבל את הנימוקים שהוצגו לו, יפנה עורך הדין לבית המשפט, בבקשה מנומקת לבטל את החלטת המשטרה לשלילת הרישיון. 

ביטול פסילה מנהלית

מי שרישיונו נפסל רשאי להגיש לבית משפט בקשה מנומקת מדוע נפל פגם בצו הפסילה. בית המשפט, בבואו להחליט בסוגיית

הפסילה, בודק התקיימותם של שני תנאים מצטברים:

1.האם הפסילה ע"י קצין המשטרה הייתה כדין – האם לנהג עמדה זכות השימוע

  1. האם הנהג מסוכן לציבור בדרך נהיגתו – הגדרת "נהג מסוכן" באה בין היתר בהסתמך על חומרת העבירה וכן גיליון ההרשעות.

לבית המשפט יש סמכות לבטל את הפסילה המנהלית או לקצר את הפסילה המנהלית, וכל מקרה נדון לגופו בהתאם לחומר הראיות בתיק, נסיבותיו האישיות של הנהג, גיליון הרשעות של הנהג, וותק תעבורתי, חומרת העבירה ומידת הסיכון שגרם הנהג בנהיגתו, עניין ציבורי ועוד.

לקריאה נוספת

נתקלתם בבעיה? אנחנו פה כדי לסייע לכם באופן מקצועי ויעיל.

לשיחת הכוונה וייעוץ ללא עלות השאירו פרטים
דילוג לתוכן