פיצוי עקב תאונת עבודה

נפגעי עבודה זכאים לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי עבור אובדן השתכרות בשל הפגיעה. הפיצוי מתחלק לשני סוגים, האחד הוא דמי פגיעה, המשולמים עד לתקופה של 90 יום והשני הוא גמלת נכות מעבודה, לה יהיה זכאי העובד אם נותרה לו נכות מתאונת העבודה.

מהי פגיעה בעבודה?

המוסד לביטוח לאומי מגדיר פגיעה בעבודה כאחד מאלו: תאונת עבודה או מחלת מקצוע. לאלו מתווספת גם הגדרה נוספת והיא מיקרוטראומה. תאונת עבודה היא תאונה אשר התרחשה במהלך העבודה, כאשר בהגדרה זו נכללת גם תאונת דרכים אשר ארעה במסגרת נסיעת עבודה, לרבות נסיעה מהבית אל העבודה ולהפך. מחלת מקצוע היא מחלה בה לקה העובד בשל עבודתו והיא מנויה ברשימת מחלות המקצוע שהגדיר ביטוח לאומי בתקנותיו. להגדרות אלו של פגיעה בעבודה, מתווספת הגדרה נוספת שהנה יציר הפסיקה והיא מיקרוטראומה. זהו מצב שבו נגרמו לעובד כתוצאה מעבודתו, פגיעות זעירות, חוזרות ונשנות באותו מיקום בגוף עד אשר הצטברו לנזק פיזי ממשי.

כאשר פגיעה בעבודה גרמה לאובדן כושר השתכרות, יוכל העובד לקבל פיצוי כספי בגין הפסד הכנסה, ראשית, במסגרת תביעה לדמי פגיעה ולאחר מכן, אם נותרה נכות מן הפגיעה, במסגרת תביעה לגמלת נכות מעבודה. לעניין זה יצוין כי אם העובד נפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה, בני משפחתו יהיו זכאים לקבלת גמלה כאמור.

דמי פגיעה

כאשר עקב הפגיעה, העובד אינו מסוגל לעבוד לא בעבודתו שלו ולא בעבודה מתאימה אחרת, זכאי הוא לתשלום דמי פגיעה. אלו משולמים לתקופה מקסימאלית של 90 יום ועל מנת לממש זכות זו, על העובד להגיש תביעה לסניף הביטוח הלאומי אליו הוא שייך. על התביעה להיות מוגשת תוך 12 חודשים מיום הפגיעה ויש לצרף לה את כל המסמכים הדרושים כגון הודעה למעסיק על פגיעה בעבודה ותעודה רפואית ראשונה לנפגע, בה רשומה האבחנה הרפואית ותקופת אי הכושר בשל הפגיעה. מהו שיעור דמי הפגיעה? 75% מהכנסתו של העובד החייבת בדמי ביטוח לאומי, כאשר השכר הקובע הוא שכרו של העובד ב3 החודשים שקדמו לפגיעה.

בשל המשמעות הכלכלית של תביעה זו והשפעתה  על המשך הזכאות לגמלת נכות מעבודה, מומלץ להגיש את התביעה באמצעות עורך דין המתמחה בתחום הביטוח הלאומי. קל וחומר עת שמדובר על מקרים מורכבים כגון: עובד אשר לא קיבל שכר מלא טרם פגיעתו, נפגע שאינו שכיר אלא עצמאי, עובד המועסק כשכיר ועצמאי גם יחד, מקרים של אובדן כושר חלקי וכיו"ב.

גמלת נכות מעבודה

כאמור מעלה, דמי פגיעה משולמים לעובד לפרק זמן של עד 90 ימים בלבד. היה ולאחר תקופה זו, נותרה לעובד נכות מן הפגיעה, יוכל הוא להמשיך ולקבל פיצוי בגין הפסד השתכרות, על ידי הגשת גמלת נכות מעבודה. לתביעה זו יש לצרף כל מסמך רפואי שלא צורף לתביעה לדמי פגיעה ולאחר הגשת התביעה, המוסד לביטוח לאומי יזמן את העובד לועדה רפואית. על בסיס המסמכים הרפואיים שהגיש העובד ולאחר בדיקה גופנית שתיערך לו במסגרת הועדה, תקבע היא האם נותרו לעובד אחוזי נכות כתוצאה מהפגיעה ואם כן באיזה שיעור. היה והוועדה קבעה לעובד נכות הנמוכה מ9% לא יהיה הוא זכאי לתשלום.  נכות שבין 9% ל19% מזכה את העובד במענק חד פעמי. קביעה של 20% נכות ומעלה, מזכה את העובד בגמלה חודשית.

התביעה נדחתה – מה עושים?

לא פעם, המוסד לביטוח לאומי דוחה את התביעה לדמי פגיעה או לגמלת נכות מעבודה שלא בצדק. על כן, חשוב שלא לוותר ולפנות לייעוץ משפטי לצורך הגשת ערר או ערעור. כאשר מדובר על דמי פגיעה, יוגש ערעור על החלטת הביטוח הלאומי אל בית הדין לעבודה. היה והתביעה לגמלת נכות מעבודה נדחתה, יש להגיש ערר על החלטת הועדה הרפואית הראשונה לועדה רפואית לעררים. על החלטתה של זו ניתן יהיה להגיש ערעור בשאלה משפטית, אל בית הדין לעבודה. שימו לב:  כל אחד מן ההליכים לעיל, חייב להתקיים במסגרת המועדים הקבועים ולכן, אם תביעתכם נדחתה, אל תשתהו ופנו מוקדם ככל האפשר לייעוץ משפטי של עורך דין ביטוח לאומי על מנת לבחון אפשרות להגשת ערר או ערעור ולקבל את הפיצוי לו אתם זכאים.

לקריאה נוספת

נתקלתם בבעיה? אנחנו פה כדי לסייע לכם באופן מקצועי ויעיל.

לשיחת הכוונה וייעוץ ללא עלות השאירו פרטים
דילוג לתוכן