דוחות תעבורה

ישנם שני סוגים של דוחות תעבורה: האחד, ניתן עבור עבירות קנס והסוג השני, ניתן בגין עבירות תעבורה חמורות יותר ועל כן, הנהג מקבל הזמנה לדין. מהן האפשרויות העומדות בפני נהגים אשר קיבלו דוח תעבורה ועד כמה חשוב לפנות אל עורך דין תעבורה במצב זה?

דוחות קנס

נהג המקבל דוח תעבורה מסוג קנס, בוחר בדרך כלל באחד מאלו: הוא משלם מיד את הקנס או מתעלם ממנו. הדבר הנכון לעשות הוא להיוועץ עם עורך דין לתעבורה, בפרט אם מדובר בדוח הכולל גם רישום נקודות תעבורה. במצב כזה, מעבר לתשלום הכספי, הנהג צובר נקודות לחובתו, כאשר אם יגיע ל36 נקודות, יישלל רישיונו למשך שלושה חודשים. כמו כן, צבירה נמוכה יותר מחייבת קורס נהיגה מונעת ואם הנהג לא יבצעו, יותלה רישיונו עד לביצוע הקורס. לכן, כאשר אין המדובר בקנס לבדו, אלא בדוח אשר נלוות אליו נקודות תעבורה, חשוב לפנות לעורך דין אשר יבחן מהי האפשרות הטובה ביותר בנסיבות העניין. כפי שנראה להלן, ניתן להגיש בקשה לביטולו של הדוח, לבקש להמירו באזהרה וכן עומדת לנהג האפשרות להגיש בקשה להישפט.

ביטול הדוח או המרת הדוח באזהרה

בחלק לא מבוטל מן המקרים, יש אפשרות להביא לביטולו של הדוח או לכל הפחות להמירו באזהרה. זוהי עוד סיבה מדוע כדאי לפנות לייעוץ משפטי כאשר מקבלים דוחות תעבורה. ביטול הדוח מתאפשר למשל בטענה של התיישנות, היות שהמשטרה מחויבת לשלוח לנהג דוח על העבירה עד פרק זמן מסוים שלאחריו העבירה מתיישנת. כן, כאשר ניתן להוכיח כי יש פגם ראייתי המטיל ספק אם התקיימה עבירה, ניתן לבטל את הדוח. המרת הדוח באזהרה אפשרית בין היתר כשזוהי העבירה הראשונה של הנהג והוא ללא עבר תעבורתי. נדגיש, כי בקשה לביטולו של דוח תעבורה או המרתו באזהרה, חייבת להיות מוגשת תוך 30 יום ממועד קבלת הדוח ולכן, חשוב שלא להשתהות אלא לפנות באופן מיידי אל עורך דין לתעבורה.

בקשה להישפט

לנהג המקבל דוח תעבורה מסוג קנס, עומדת הזכות לבקש להישפט. לא פעם, בעת פנייה לייעוץ משפטי, ימליץ עורך הדין להגיש בקשה זו משום שיש סבירות גבוהה לזיכוי מן העבירה, לביטול נקודות התעבורה הנלוות לעבירה וכיו"ב. בקשה להישפט יש להגיש תוך 90 יום מהמועד בו קיבל הדוח את הנהג. אם קדמה לכך בקשה לביטול הדוח או המרתו באזהרה כפי שהוסבר לעיל, הבקשה להישפט תוגש תוך 30 ימים ממועד דחיית הבקשה. נציין כי הזימון לדיון צריך להישלח לנהג לתוך שנה מיום קבלת בקשתו ואם פרק זמן זה חלף ולא התקבל זימון כאמור, ניתן לטעון להתיישנות ולהביא לביטול הדוח.

הסבת הדוח לנהג אחר

דוחות תעבורה נשלחים תמיד אל בעל הרכב, אולם לא פעם הוא לא זה שביצע את העבירה, אלא נהג אחר שהשתמש באוטו באותו זמן. כך למשל, בן או בת זוג, חבר שביקש להשאיל את הרכב ועוד. בסיטואציה שכזו, רשאי בעל הרכב להסב את הדוח על שמו של מי שנהג ברכב, כאשר הבקשה יכולה להיות מוגשת הן על ידי בעל הרכב והן על ידי הנהג השני. חשוב מאוד לציין, כי בניגוד לדעה הרווחת, הסבה של הדוח, אין משמעותה הודאה בביצועה של העבירה ולאחר שאושרה ההסבה, אותו נהג יוכל לבחור האם לשלם את הקנס, להגיש בקשה לביטולו או לבקש להישפט.

דוחות תעבורה – העמדה לדין

לצדן של קנסות תעבורה, ישנו סוג אחר של דוחות והוא מסוג הזמנה לדין. אז הנהג לא מקבל הודעת קנס, בה ניתנת לו האפשרות להגיש בקשה להישפט, אלא הוא מקבל ישירות הזמנה למשפט. כאן, עולה מאוד חשיבותו של הייצוג המשפטי, היות שבמקרים רבים, לבית המשפט יש סמכות רחבה בהטלת העונש על הנהג והוא זקוק אפוא לעורך דין מקצועי אשר יפעל למזער את הנזק. הדברים מקבלים משנה תוקף כאשר מדובר על עבירות תעבורה חמורות, בגינן חשוף הנהג לשלילת רישיון לתקופה ארוכה וחלילה עונש מאסר. עורך הדין יעשה כל שניתן כדי להביא לזיכוי מן העבירה ואם לא ניתן להגיע לתוצאה זו, יחתור לכך כי הנהג יקבל את העונש הקל ביותר, אם במסגרת הדיון בבית המשפט ואם במסגרת הסדר טיעון עם התביעה.

דילוג לתוכן