נהג חדש

קיבלת רישיון נהיגה? במהלך השנתיים הראשונות הנך נחשב לנהג חדש. להגדרה זו שתי משמעויות מרכזיות: האחת, החובה לנהוג עם מלווה למשך שישה חודשים והשנייה, ענישה חמורה יותר בגין עבירות תעבורה מסוימות. זאת במטרה לעודד נהגים חדשים לנהיגה זהירה יותר ולהרתיעם מביצוע עבירות.

מיהו נהג חדש?

דיני התעבורה קובעים כי כל נהג אשר מוציא רישיון נהיגה, יהיה נהג חדש למשך שנתיים מיום קבלת הרישיון. שני הבדלים מהותיים בין נהג רגיל לנהג חדש: האחד, כי נהגים חדשים מחויבים לנהוג עם מלווה למשך שישה חודשים, כאשר נהיגה ללא מלווה היא עבירה חמורה. ההבדל השני הוא כי ישנן עבירות תעבורה מסוימות המנויות בתוספת השלישית לפקודת התעבורה, אשר אם יורשעו בהן, אזי הענישה אשר תוטל עליהם כנהגים חדשים תהיה חמורה יותר. הדבר בא לידי ביטוי ראשית כל, בגישה מחמירה של בתי המשפט, הנוטים להורות על פסילת רישיונו של נהג חדש לתקופה ממושכת, כדי להרחיקו מהכביש לפרק זמן מסוים ולהרתיעו מלשוב ולבצע את העבירה. שנית, עם הרשעתו באחת מן העבירות הללו, תוארך הגדרתו של הנהג כנהג חדש לעוד שנתיים נוספות.

ענישה חמורה יותר לנהגים חדשים

ברור מאליו כי נהג חדש, אשר טרם רכש ניסיון בכביש, צפוי לנהוג בפזיזות גדולה יותר ולסכן את משתמשי הדרך. לכן, בחר המחוקק להחמיר עם נהגים חדשים במספר עבירות מסוימות. אלו קבועות בתוספת השלישית של פקודת התעבורה וביניהן: מהירות מופרזת, נהיגה בשכרות, אי ציות לרמזור אדום/אי מתן זכות קדימה, ביצוע עקיפה אסורה, אי הודעה או הגשת עזרה בתאונת דרכים וכל עבירת תעבורה אשר גרמה לתאונת דרכים שבה נפגע אדם. כמו כן, כל עבירה שבגינה הורשע נהג חדש ורישיון הנהיגה שלו נפסל למשך 3 חודשים לפחות, כמו למשל נהיגה ללא מלווה.  נהג חדש המורשע באחת מעבירות אלו, בנוסף לעונש הקבוע לאותה עבירה, תוארך התקופה בה הוא מוגדר כנהג חדש למשך שנתיים. כמו כן, כאשר מדובר על עבירות שדינן פסילת רישיון, כאמור מעלה, נוהגים בתי המשפט להחמיר עם נהגים צעירים באשר לתקופת הפסילה.

נהיגה ללא מלווה

על נהג חדש חלה חובה לנהוג עם מלווה במשך שישה חודשים ממועד הוצאת רישיון הנהיגה שלו. המלווה חייב להיות בן 24 לפחות ובעל רישיון נהיגה של מינימום 5 שנים. לחילופין, אם המלווה הוא מעל גיל 30, הדרישה היא לרישיון נהיגה של 3 שנים. היקף הליווי הנדרש על פי חוק הוא כדלקמן: בשלושת החודשים הראשונים, הנהיגה עם מלווה תהיה בכל שעות היממה ואילו בשלושת החודשים האחרונים, תוגבל לשעות הלילה הנחשבות מטבע הדברים ליותר מועדות לפורענות, בין 21 בלילה ועד 6 בבוקר למחרת. נהיגה ללא מלווה היא עבירה אשר העונש בגינה הוא שלילת רישיון למשך 3 חודשים לפחות. על כן, היא כלולה אפוא ברשימת העבירות בתוספת השלישית. משמעות הדבר הוא כי מלבד פסילת רישיון הנהיגה לתקופה של שלושה חודשים לפחות, הרי שבסיום תקופה זו, לא יוחזר לנהג רישיונו אלא לאחר שעבר מבחן תאוריה וטסט ובנוסף לזאת,  הוא יוגדר כנהג חדש לעוד שנתיים נוספות.

חשיבות הייצוג המשפטי לנהג חדש

נהגים חדשים חשופים לענישה חמורה יותר מנהגים רגילים, בחלק ניכר מעבירות התעבורה. ראשית, הם עלולים לאבד את רישיון הנהיגה שלהם לתקופה ארוכה, לצד עונשים נוספים כמו קנס כספי. שנית, באותן עבירות שמנינו כמו מהירות מופרזת ונהיגה בשכרות, יידרש הנהג לעבור מחדש תאוריה וטסט והוא יוגדר כנהג חדש לעוד תקופה של שנתיים, על כל המשתמע מכך. על כן, נהג חדש אשר הסתבך בעבירת תעבורה, זקוק לייצוג משפטי מקצועי של עורך דין לתעבורה, אשר יעניק לו את ההגנה המשפטית המיטבית. זו יכולה לא פעם להביא לזיכוי מן העבירה או לכל הפחות להקלה משמעותית בענישה.

דילוג לתוכן