נהיגה תחת אלכוהול וסמים

אדם שנוהג תחת השפעת אלכוהול או סמים, מסכן באופן מובהק את בטיחותם של נהגים אחרים בכביש, כמו גם הולכי רגל ומגדיל את הסיכוי לתאונת דרכים קטלנית. על כן, נהיגה בשכרות, כמו גם נהיגה תחת השפעת סם היא עבירה. על פי תקנות התעבורה, נהג שהורשע באחד מאלו, פסול מלקבל או להחזיק ברישיון נהיגה למינימום שנתיים ולבית המשפט יש סמכות להטיל עליו עונשים נוספים.

נהיגה בשכרות

כאשר נמצאו בגופו של נהג 290 מיקרו גרם של אלכוהול לפחות בליטר אוויר נשוף או לחילופין, 50 מיליגרם אלכוהול לפחות ב 100 מיליליטר של דם, הוא נחשב על פי החוק כמי שנהג בשכרות. עבור נהג חדש או נהג מקצועי, הוגדר רף אלכוהול נמוך יותר: כמות של 50 מיקרו גרם בליטר אויר נשוף או 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מיליליטר של דם. הסיבה להבדל זה היא משום שהמחוקק סבר כי אוכלוסייה זו מהווה סיכון גבוה יותר למשתמשי הכביש. נהג חדש, בשל חוסר ניסיונו על הכביש וגילו הצעיר ונהג מקצועי, בשל המשקל הרב של רכבו אשר בעת תאונה עלול לגרום לנזק בנפש. על פי החוק היבש, דינה של נהיגה בשכרות היא פסילת רישיון הנהיגה לתקופה של לפחות שנתיים. כפי שנראה בהמשך,  ייצוג משפטי של עורך דין לדיני תעבורה, יכול להביא לעונש מופחת בהרבה, בהתאם לנסיבות העניין.

נהיגה תחת השפעת סמים

מרבית הציבור מכיר את העבירה של נהיגה בשכרות ומודע לכך כי אם שתה אלכוהול מעל כמות מסוימת, חל עליו איסור לעלות על ההגה. אולם, נדמה כי מנגד, ישנה מעט מאוד מודעות לכך כי גם נהיגה תחת השפעת סם היא אסורה. למעשה, מדובר באותה עבירה וגם כאן, הנהג חשוף לפסילת רישיונו למשך שנתיים לפחות. כמו כן, בית המשפט רשאי, כאמור בפתח הדברים, להטיל על הנהג המורשע עונשים נוספים כגון קנס כספי ומאסר על תנאי. אלו הן נקודות הדימיון בין נהיגה בשכרות לבין נהיגה תחת השפעת סם, אך חשוב לדעת כי קיימים גם הבדלים בין העבירות שחשוב להכיר.

על ההבדל בין העבירות

ניתן להצביע על שני הבדלים עיקריים בין נהיגה בשכרות לנהיגה תחת השפעת סם. הראשון הוא כי במקרה של צריכת אלכוהול, ישנו רף שרק מעליו ייחשב הדבר כעבירה, בעוד שכל כמות של סם בעת נהיגה היא אסורה. אולם, מטבע הדברים, לכמות הסם שנמצאה, כמו גם לכמות האלכוהול, יכולה להיות חשיבות עצומה לעניין העונש שיוטל על הנהג. ההבדל השני הוא בנוגע לסמכות המשטרה לבצע בדיקה לנהג. להבדיל מנהיגה בשכרות, אז שוטר רשאי לעצור כל נהג בכל עת ולדרוש ממנו בדיקת אלכוהול, כאשר מדובר על סמים, שוטר רשאי לבדוק את הנהג, רק אם ישנו מידע מודיעיני כי הנהג הנו תחת השפעת סמים, או כאשר התנהגותו מעוררת חשד סביר כי הוא נמצא תחת השפעת סם. כך, אם נהג נדרש לבצע בדיקת סמים ללא שהתקיים מי מהתנאים הללו, יכול הדבר לשמש טענת הגנה משמעותית מאוד עבור עורך הדין המייצג אותו.

חשיבות הייצוג המשפטי

תקנות התעבורה קובעות עונש מינימום לנהיגה בשכרות ונהיגה תחת השפעת סמים: פסילה מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משנתיים. כן, אם כבר הורשע הנהג על מי מהעבירות, בשנה שקדמה לאותה עבירה, ייפסל רישיונו למשך ארבע שנים לפחות. עם זאת, הלכה למעשה, ייצוג משפטי מקצועי יכול למזער באופן משמעותי מאוד את חומרת הענישה, למשל קיצור ניכר של תקופת שלילת הרישיון. כמו כן, לעיתים, יוכל עורך הדין למנוע העמדה לדין או לזכות את הנהג מן העבירה, כאשר ניתן להפריך את ראיות התביעה ו/או כאשר ישנן נסיבות מקלות. נדגיש, כי פנייה לעורך דין לתעבורה חשובה עוד יותר כאשר התרחשה תאונה עם נפגעים ובפרט תאונה קטלנית, אז חשוף הנהג לכתב אישום בגין המתה בקלות דעת וחשוף לעונש מאסר ממושך.

דילוג לתוכן